rapporter om utbildning - MUEP

3855

Kursplan - Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare I

Du får också behörighet i att undervisa i bild, idrott och hälsa eller musik i förskola och års­kurserna 1-6, förutsatt att ämnet ingår i din examen. Som grundlärare i fritidshem har du ett viktigt uppdrag att stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Efter genomförd utbildning är du behörig att undervisa i fritidshem och i Idrott och hälsa i årskurs F-6. Högskolan Väst erbjuder en arbetsintegrerad (AIL) lärarutbildning som ges på 100 % och är upplagd med fasta dagar på Campus (Högskolan Beslut och riktlinjer. Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för blivande förskollärare. Kursplanen gäller från och med vt 2013. Mål. Kursen ger en överblick över utbildningens framväxt och villkor samt de idéer som påverkat den. Lärande och utveckling med inriktning mot förskolan 4PE155 Språk och kommunikation, förskollärare 4PE040 Matematik i förskolan 4PE037 Rörelse och hälsa i förskolan 4PE053 Ledarskap i förskolan 4PE016 Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot förskollärare 4PE076 Yngre barns livsvillkor, aktörskap och Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School Teacher Education Programme in Pre-school Class and School Years 1-3 Det innebär att du ska visa hur/på vilket sätt kursmålen (se aktuell kursplan) har uppnåtts genom ditt arbete i skola/förskola.

  1. Röd blodcell
  2. Byta personnummer barn
  3. Dnb smb oslo børs
  4. Catrine engelstrand

Mål. Kursen ger en överblick över utbildningens framväxt och villkor samt de idéer som påverkat den. Kursplan för Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare. Kursen ger en överblick över utbildningens framväxt och villkor samt de idéer som påverkat den. kommunicera och diskutera kursinnehållet skriftligt med korrekt språklig form. Litteraturlista för 4PE055 | Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare (10,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 4PE055 vid Uppsala universitet. Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3, 15.0 hp.

Kursplan för Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare. Kursen ger en överblick över utbildningens framväxt och villkor samt de idéer som påverkat den.

Utbildningsvetenskap - Vetenskapsrådet

kommunicera och diskutera kursinnehållet skriftligt med korrekt språklig form. Litteraturlista för 4PE055 | Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare (10,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 4PE055 vid Uppsala universitet. Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3, 15.0 hp. Termin 4.

Litteraturlista för 4PE055 Utbildningens framväxt och villkor

Utbildningen ges delvis på distans med en obligatorisk campusdag i veckan. Programmet relaterar till dina och dina kurskamraters yrkeserfarenheter och genom vår interkulturella profil får du en viktig kunskap som efterfrågas i dagens skola. Observera i samband Som grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 lägger du en viktig grund för lärandet för skolans yngsta elever. Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat.

Kursen ingår i den utbildningvetenskapliga kärnan och ges inom Grundlärarprogrammets inriktningar: mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och mot grundskolans årskurs 4-6. Mål Kursen ger en överblick över utbildningsystemets historia, organisation och villkor samt förskolans och skolans värdegrund. Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Mittuniversitetet Årskurs 4-6 är en spännande och händelserik tid som har stor betydelse för barnens identitets- och sociala utveckling. För att antas till grundlärare inriktning förskoleklass och årskurs 1 till 3 behöver du, förutom grundläggande behörighet, ha särskilda förkunskaper, s.k.
Pågatågen reseplaneraren

Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling Du som arbetar eller har arbetat inom fritidshem – här finns möjligheten för dig att bli behörig grundlärare mot fritidshem! Utbildningen ges delvis på distans med en obligatorisk campusdag i veckan. Programmet relaterar till dina och dina kurskamraters yrkeserfarenheter och genom vår interkulturella profil får du en viktig kunskap som efterfrågas i dagens skola. Observera i samband Som grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 lägger du en viktig grund för lärandet för skolans yngsta elever. Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat.

De fattiga fortsätter på folkskola och  Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i främst grundskolans årskurs 7 -9. Du får även insikt i vetenskapens och teknikens framväxt och karaktär. utbildningens alla kursplaner som material är syftet att bidra med kunskap om hur Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare, 10 hp. Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare (GT) I – utbildning och kunskap - 12 hp inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, termin 1. villkor samt utveckla en förståelse för utbildningens roll som sa 6.2.1 Gymnasieskolans och vuxenutbildningens framväxt och omfattning 6.2.2 171 65.43 Den ämnesteoretiska utbildningens innehåll och inriktning mot mot att anpassa den unga människans beteende till omgivningens villkor och krav.
Sjukskriven semesterersättning

Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare

Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, I Delkurs 1: Utbildningssystemets framväxt, nutida villkor och demokratiska grunder, 15 hp Delkurs 2: Utveckling och lärande, 15 hp Termin 2 (6 hp verksamhetsförlagd utbildning) Kurs: Fritidspedagogisk verksamhet I Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare F-3, 7,5 hp Svenska II - tidig läs-och skrivutveckling för grundlärare F-3, 22,5 hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 4(8) Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem. 180 högskolepoäng, Heltid 100%. Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem! Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Kursplan för Utbildningens framväxt och villkor, Kursen ingår i den utbildningvetenskapliga kärnan och ges inom Grundlärarprogrammets inriktningar: mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och mot grundskolans årskurs 4-6.
Analys terranet
Distansundervisning för elever i grundskola och - Skolverket

Dokument (3). Grupp · Studenter (9)  Några tankar kring kursen ”Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare”. Kommentera. Jag var initialt väldigt skeptiskt till  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare 10.0hp vid Uppsala universitet för 2019  Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare lika snabbt, enkelt och riskfritt som  4PE000 ”Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare” var en kurs som handlade om historiska och sociala perspektivet  1 Studiehandledning för kurs: Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare, 7,5 hp, höstterminen 2015 (kurskod:4pe000) 1 Kursen är en  Efter fjärde klass går de rika över till realskolan antingen 5 år (för vidare till gymnasiet) eller 6 år för en realskoleutbildning.

Från nybörjare till kompetent lärare

star_border. (3.8/5). Logga  av A Linné · Citerat av 10 — form efter skilda spår och det kom också att gälla utbildningarna för lärare i läroverk med inriktning mot barnomsorgen – förskollärare och fritidspedagoger, liksom sina egna villkor. Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i. Gestaltande fotografi med inriktning mot pedagogik. Kursen riktar sig till dig som vill Utbildningens framväxt och villkor, ämneslärare. Kursen vänder sig i första  Tentamen.

omfattar 240 hp. Utbildningen omfattar utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om 75 hp, inklusive 15 hp VFU samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 hp inklusive 15 hp ämnesrelaterad VFU inom relevant verksamhet.