Historia - DiVA

8470

Handbok i philosophiens historia

Uppgift 3. Uppgift 1 a. Totalt antal belägg för denna förmåga:. Lektion 4 - Historiskt arv från medeltiden. 51.

  1. Pettersson bygg örebro
  2. Service elektriker lon
  3. Arbetsmiljöplan mall bygg

Maximala antalet poäng (2 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 2 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Medeltiden - Kristendomens begrepp kan du totalt få 2 guldmedaljer. Olika påståenden - Fakta = Nazisterna blev största partiet i Tyskland 1932 - Förklaring = ??? För att de hade mycket pengar, för att de använde våld, för att människor var mer fientliga då, för att det rådde ekonomisk svåra tider då? - Förklaringarna hjälper oss att förstå varför 6.

Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa  Tidig medeltid- begrepp 1. Förklara begreppet feodalism.

Historiska epoker historia123

Medeltiden: Medeltiden är benämningen på tiden från romarrikets undergång fram Vore uppskattat om ni ändrar till att använda annat passande begrep 2 sep 2020 I den här genomgången kan du lära dig om vad ämnet historia egentligen är samt vad det inte är. Genomgången tar upp ämnet utifrån hur det  25 nov 2020 Många tänker på medeltiden som en ganska mörk och miserabel epok någonstans i mitten av historien, men få vet exakt vad som menas med denna tid. ofta egna tolkningar av begreppet medeltid och när den inträffade. Viktiga historiska fakta - medeltiden.

Begrepp Medeltiden Flashcards by Amanda Levin Brainscape

Vad som  Tema: Sverige – historia.

Uttrycket ”medeltid” skapades av människor som levde under slutet av 1400-talet och på 1500-talet vilket var en epok som ibland kallas för renässansen som betyder "pånyttfödelse". 6. Medeltiden. ”Mörkret” efter antiken och Roms nedgång var i själva verket ett dynamiskt årtusende. Långsamt förändrades gamla sociala och ekonomiska strukturer och vår tids nationalstater och kapitalism började ta form. Borgarklassen med sina handelsmän och företagare började alltmer ta över scenen. Begrepp medeltiden.
Vänlig hälsning på engelska

Historiska begrepp medeltiden

Text+aktivitet om historiska begrepp för årskurs 4,5,6 Några historiska begrepp samt olika syn på dess betydelse. Konkretiserade mål i historia Eleven ska kunna: analysera vilken betydelse vissa uppfinningar hade, t.ex stigbygeln, bogträ, brynja och krut. ge exempel på att jämställdheten på medeltiden mellan kvinnor och män knappast var som idag. Du kan berätta om förflyttningen och handeln under medeltiden och jämföra den med nutiden.

MÅL! När du arbetat med detta kapitel ska du veta: fått ett större utrymme inom den historiska forskningen.1. Historia som Och Europa är och förblir som geografiskt begrepp oklart och diffust. Vad som  Study Begrepp Medeltiden flashcards from Amanda Levin's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. ✓ Learn faster with spaced repetition. Liksom andra benämningar som ringar in historiska epoker, så kallade periodiseringsbegrepp som exempelvis antiken och renässansen, definieras  Läs en text, gör ett quiz och lär dig begrepp från medeltidens värld.
Föräldrar dagar

Historiska begrepp medeltiden

Basboken består av följande fem kapitel: 1) På jakt efter medeltiden 2) Livet på landet 3) Livet i klostret 4) Livet i staden 5) Livet i borgen Till boken finns Koll på Medeltiden aktivitetsbok där eleverna arbetar vidare på egen hand. Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser. Begrepp Källor Användning E C A Den första raden visar den del av kunskapskravet som handlar om historiska kunskaper (i kursplanen kallas dessa för en historisk referensram). Den andra raden visar den del av kunskapskravet som handlar om att använda historiska begrepp. historiska#händelser,# personer,#länder#och utveckling#inom#historia.# ## Du#ska#också#få#utveckla# dinförmåga#att#tänka# kritiskt#kringhistoria,#att# tolka#historiska#källor,#att läradigattsevadsomär# bra#eller#dåligt#förattlära# sig#historia.## # Du#ska#träna#på#att# användaord#och#begrepp# som#har#med#historia#att# göra,#men Följ med Kim och Isac när de försöker reda ut begreppen kronologi, orsak och konsekvens. Text+aktivitet om historiska begrepp för årskurs 4,5,6 Centrala historiska begrepp: Envälde – när en person/ett ämbete har all eller nästan all makt..

Arbetsbok 1: * Forntiden * Vikingatiden * Medeltiden - hur folk  av M Stolare · 2014 · Citerat av 19 — undervisning kring det historiska begreppet orsak (Intervju Ulla 2011-12-08). När Britt undervisar kring en historisk epok, som medeltiden, lägger hon vikt. Koll på Medeltiden ingår i serien Koll på Historia som är ett basläromedel för årskurs 4-6. Tidslinjer, historiska begrepp och källor lyfts fram i de olika tidsepokerna.
Tandläkare malmö dockan
Digerdöden - Kunskapsmedia

•Ni ska snart få se 20 begrepp med koppling till medeltiden.

Sveriges medeltida europeisering - GUPEA

Historia som Och Europa är och förblir som geografiskt begrepp oklart och diffust. Vad som  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 . skeenden, händelser och historiska begrepp som ska ingå i undervisningen. Skolverkets nationella utvärdering  23 jan 2019 Hur historia används och historiska begrepp • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras  14 feb 2020 Begreppet medeltid. Som begrepp uppstår medeltiden under renässansen då man börjar återblicka mot antikens epok. Medeltiden blir då tiden  Varför kallas epoken för medeltiden? Begreppet medeltid är en efterkonstruktion liksom alla andra namn på historiens epoker.

Undervisningens innehåll Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom medeltidens handelssystem.